Projektová dokumentace / Technical solutions of energy optimization / Technische Lösungen zur Energieoptimierung

Technická řešení energetických optimalizací

Technická řešení pro všechny střední a velké podniky, které chtějí řešit svou energetickou optimalizaci. Umíme poradit i realizovat. Nebojíme se výzev, ale zároveň víme, kde jsou naše limity. Jednáme vždy na rovinu a férově.

MÁM ZÁJEM O KONZULTACI

INŽENÝRSKÉ STAVBY

 • Komplexní soubor technických zařízení pro (ideálně) bezemisní továrnu
 • Fotovoltaické elektrárny.
 • Objekty kogenerace a trigenerace.
 • Výrobny chladu a chladící věže.
 • Teplovodní, horkovodní, parní kotelny a elektrokotelny až do výkonu 20 MWt
 • Předávací stanice tepla a chladu.
 • Stanice pro stáčení, skladování a úpravu parametrů paliv a biopaliv.
 • Technologické a potrubní mosty a kanály.
 • Přístřešky parkovišť s integrovanou FVE, retencí a vsakováním dešťových vod.
 • Stanice pro záložní zdroje energie.

CHCI VĚDĚT VÍCE

INŽENÝRSKÉ STAVBY / ENGINEERING CONSTRUCTIONS / INGENIEUR-BAUWERKE

ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

 • Parní kotle a vyvíječe včetně technologií pro rekuperaci brýdových par a kondenzátu.
 • Horkovodní a teplovodní kotle.
 • Tepelná čerpadla pro teploty topné vody až 120 °C.
 • Kogenerační jednotky a technologie trigenerace.
 • Jednotky kompresorového, absorpčního a volného chlazení.
 • ORC generátory.
 • Akumulační zásobníky tepla a chladu.
 • Technologie předávacích stanic tepla a chladu.
 • Technologie pro filtraci a úpravu parametrů surové vody.
 • Kompresorové stanice a technologie rozvodů stlačeného vzduchu.
 • Fotovoltaické elektrárny včetně vyvedení výkonu do energetické sítě.
 • Motorgenerátory a bateriové záložní zdroje elektrické energie včetně UPS.
 • Nabíjecí a rychlonabíjecí stanice pro elektromobily.
 • Ostatní uhlíkově neutrální (obnovitelné) zdroje energie (geotermální energie)

CHCI VĚDĚT VÍCE

ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ / ENERGY EQUIPMENT / ENERGIE-GERÄTE

TECHNOLOGIE PRO ENERGETICKOU
OPTIMALIZACI

 • Technologie rekuperace citelného a kondenzačního tepla spalin pro předehřevy spalovacího vzduchu, sušení, výrobu teplé/horké vody a páry či elektřiny v ORC.
 • Technologie rekuperace citelného tepla vzduchu a vody pro předehřevy ventilačního vzduchu a vody či sušení.
 • Technologie rekuperace kondenzačního tepla syté páry pro předehřevy doplňovací vody či výrobu elektřiny v ORC.
 • Technologie výroby elektřiny v mikroturbínách jako náhrada redukčních a chladících stanic.
 • Využití odpadního tepla z exotermické výroby produktů pro technologické ohřevy a vytápění.
 • Náhrada parních ohřevů spotřebičů předehřevy/ohřevy teplou či horkou vodou.
 • Využití odpadního tepla a tepla z KVET pro výrobu chladu.
 • Rekuperace odpadního tepla z kompresorových stanic pro vytápění či dodávku teplé vody.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Technická řešení / Technical solutions / Technische Lösungen

Jak to s námi funguje

Hledám řešení

 1. Analýza a diagnostika
 2. Návrh řešení optimalizace provozu
 3. Vyčíslení úspor
 4. Vyhodnocení návratnosti
 5. Studie proveditelnosti

Již mám řešení

 1. Dokumentace pro umístění stavby
 2. Dokumentace pro stavební povolení
 3. Dokumentace pro provádění stavby
 4. Technický dozor
 5. Provádění Správce stavby nebo Technického dozoru