O exxen / about exxen / über exxen

Inženýrská společnost v energetice

Exxen s.r.o. je česká inženýrská společnost, která se zabývá návrhem a optimalizací energetických a technických zařízení průmyslových provozů a budov s cílem minimalizovat náklady na energie a snížit uhlíkovou stopu. Mezi naše hlavní činnosti patří odborné a výpočtové návrhy technických řešení, zpracování technicko-ekonomických posudků, studií proveditelnosti a projektových dokumentací. V neposlední řadě provádíme rovněž technický dozor realizovaných staveb až po uvedení do provozu.

Náš tým

Ing. Ludvík Svítek, MBA

Ing. Ludvík Svítek, MBA

jednatel společnosti

VŠE Praha (management), VŠFS Praha MBA (finance). Více než 20 let praxe v oblasti energetiky, petrochemie a průmyslových aplikací (střední až velké společnosti v ČR). Ve své činnosti se zaměřuje zejména na celkové řízení společnosti, procesní management, přípravu a organizaci staveb, finance a financování.

Ing. Jakub Novák, Ph.D.

Ing. Jakub Novák, Ph.D.

jednatel společnosti, technický ředitel

Fakulta strojní ZČU Plzeň (energetika) Ph.D. (mechanika tekutin a termomechanika) Více než 20 praxe v oblasti energetiky, petrochemie a průmyslových aplikací. Je odborným garantem navrhovaných technických řešení, odborných analýz, studií, posudků a projektových dokumentací.

Ing. Petra Čechurová

Ing. Petra Čechurová

obchodní ředitelka

Fakulta strojní ZČU Plzeň (průmyslové inženýrství a management) 15 let praxe v obchodu a řízení inženýrsko-dodavatelských projektů středně velké společnosti působící v oblasti energetiky, petrochemie a průmyslových aplikací.

Ing. Richard Horký

Ing. Richard Horký

hlavní procesní inženýr

Fakulta strojní ZČU Plzeň (energetika) autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb (ČKAIT 0202264) 15 let praxe v projektování technologií v oblasti energetiky, petrochemie a průmyslových aplikací ve své činnosti se zaměřuje zejména na diagnostiku, analýzy, technické výpočty, návrhy optimálních technických řešení a odborný technický dozor.