Energetická studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti (Feasibility Study) zpravidla představuje nejvyšší stupeň analýzy investičního záměru. Zpracovává se v předinvestiční fázi projektu a je důležitým dokumentem především u investičně náročných projektů k posouzení jejich realizovatelnosti, udržitelnosti a rentability.
Na základě podrobné analýzy výchozího stavu navrhneme technická řešení v různých variantách a zpracujeme studii proveditelnosti na jakýkoliv investiční záměr, ať už se jedná o projekt menšího rozsahu, nebo rozsáhlý investiční záměr. Naše zkušenosti z oblasti energetiky nám pomáhají odhalit příležitosti i rizika spojená s realizací těchto záměrů a především strukturovaně vyčíslit návratnost vložených investičních prostředků.
-----
Naše služby poskytujeme středním i velkým podnikům, provozům i objektovým komplexům, které chtějí snížit svoji energetickou náročnost a hledají konkrétní technická opatření vedoucí k energetické optimalizaci. Umíme odborně poradit, navrhnout, zrealizovat i prokázat úsporu z takto realizovaných opatření. Nebojíme se výzev, ale zároveň víme, jaké jsou technické limity. Jednáme vždy na rovinu a férově.

MÁM ZÁJEM O KONZULTACI

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
investičních záměrů

 • Nezávislé posouzení efektivity využívání energií v průmyslových provozech a budovách.
 • Ideové a koncepční návrhy technických řešení bezemisních či nízkoemisních zdrojů elektřiny, tepla a chladu a energetických a technických zařízení.
 • Bilanční výpočty a diagramy pro konkrétní technologické provozy a provozní režimy.
 • Úvodní technicko – ekonomicko posouzení navržených technických řešení.
 • Studie proveditelnosti záměrů inženýrských staveb a rekonstrukcí.
 • Technické specifikace investičních záměrů dle potřeb investora včetně posouzení nutných dopadů do stávajících technologií.
 • Posouzení aktuální a připravované dotační podpory investičních záměrů.
Energetická studie proveditelnosti / PRE-PROJECT PREPARATION of investment plans / PROJEKT-VORBEREITUNG bei Investitionsplänen

Jak to s námi funguje

Hledám řešení

 1. Analýza a diagnostika
 2. Návrh řešení optimalizace provozu
 3. Vyčíslení úspor
 4. Vyhodnocení návratnosti
 5. Studie proveditelnosti

Již mám řešení

 1. Dokumentace pro umístění stavby
 2. Dokumentace pro stavební povolení
 3. Dokumentace pro provádění stavby
 4. Technický dozor
 5. Provádění Správce stavby nebo Technického dozoru