Správce stavby

Správce stavby

Správce stavby
Řízení celé realizace díla provádí „správce stavby“, který je najímán investorem pro koordinaci projektu, zejména pro předcházení a eliminaci sporů a pro zajištění jeho hladkého průběhu od počátku až po dokončení. Správce stavby je dozorem souladu realizace se smlouvou o dílo, dozorem nad kvalitou díla, časem a náklady.
-----
Naše služby poskytujeme středním i velkým podnikům, provozům i objektovým komplexům, které chtějí snížit svoji energetickou náročnost a hledají konkrétní technická opatření vedoucí k energetické optimalizaci. Umíme odborně poradit, navrhnout, zrealizovat i prokázat úsporu z takto realizovaných opatření. Nebojíme se výzev, ale zároveň víme, jaké jsou technické limity. Jednáme vždy na rovinu a férově.

MÁM ZÁJEM O KONZULTACI

SPRÁVCE STAVBY je především

• projektovým manažerem (zástupcem Objednatele),
• dozorem nad kvalitou, náklady a časem (zástupcem Objednatele),
• mediátorem,
• neutrálním odborníkem určujícím spravedlivé řešení.
Obecně je tedy Správce stavby příkazníkem, konzultantem objednavatele, zajišťujícím hladký průběh projektu (jeho řízení a správu), především:
• musí dávat nutné pokyny závazné pro Zhotovitele, ale nemůže měnit Smlouvu,
• musí řešit změny (dává pokyny k provádění, vznáší požadavky na předložení návrhů změn),
• musí řešit reklamace (musí předcházet sporům prostřednictvím mediace, musí spravedlivě
určovat),
• musí dozorovat kvalitu (musí kontrolovat práce, odmítat práce pro rozpor se Smlouvou,
vyzývat k nápravě),
• musí dozorovat náklady (musí měřit a oceňovat pro účely platby, včetně oceňování změn),
• musí dozorovat rychlost postupu prací (musí kontrolovat harmonogram, vyzývat k akceleraci při zpoždění),
• musí potvrzovat (platby, zkoušky, převzetí, vzorky, splnění Smlouvy apod.),
• musí vydávat souhlasy (např. s podzhotoviteli),
• musí dohlížet, že práce jsou prováděné v souladu se Smlouvou (např. kontroluje vedení
průběžných záznamů),
• musí vyjasňovat rozpory ve Smlouvě (interpretace),
• musí vést smluvní korespondenci (zajišťuje komunikaci), apod.

Správce stavby

Jak to s námi funguje

Hledám řešení

  1. Analýza a diagnostika
  2. Návrh řešení optimalizace provozu
  3. Vyčíslení úspor
  4. Vyhodnocení návratnosti
  5. Studie proveditelnosti

Již mám řešení

  1. Dokumentace pro umístění stavby
  2. Dokumentace pro stavební povolení
  3. Dokumentace pro provádění stavby
  4. Technický dozor
  5. Provádění Správce stavby nebo Technického dozoru