Inženýrské stavby

Energetické stavby

V rámci námi navrhovaných řešení se také zabýváme stavebními konstrukcemi a systémy v oblasti technické infrastruktury. V rámci inženýrské stavby je kladen důraz na návrh nosných konstrukcí. Tento oddíl zahrnuje výstavbu inženýrských děl. Patří sem práce na nových stavbách, jejich opravy, provádění nástaveb a přestaveb, výstavba prefabrikovaných objektů v rámci zařízení staveniště a staveb dočasného charakteru.
-----
Provádíme technologické dodávky a generální dodávky projektů na klíč. Zajistíme studii, návrh řešení, projekční část, výrobu, montáž i kompletaci. Jsme tu pro všechny střední a velké podniky, které chtějí řešit svou energetickou optimalizaci.

MÁM ZÁJEM O KONZULTACI

ENERGETICKÉ STAVBY

 • Komplexní soubor technických zařízení pro (ideálně) bezemisní továrnu
 • Objekty kogenerace a trigenerace.
 • Výrobny chladu a chladící věže.
 • Teplovodní, horkovodní, parní kotelny a elektrokotelny až do výkonu 20 MWt
 • Předávací stanice tepla a chladu.
 • Stanice pro stáčení, skladování a úpravu parametrů paliv a biopaliv.
 • Technologické a potrubní mosty a kanály.
 • Přístřešky parkovišť s integrovanou FVE, retencí a vsakováním dešťových vod.
 • Stanice pro záložní zdroje energie.
INŽENÝRSKÉ STAVBY

Jak to s námi funguje

Hledám řešení

 1. Analýza a diagnostika
 2. Návrh řešení optimalizace provozu
 3. Vyčíslení úspor
 4. Vyhodnocení návratnosti
 5. Studie proveditelnosti

Již mám řešení

 1. Dokumentace pro umístění stavby
 2. Dokumentace pro stavební povolení
 3. Dokumentace pro provádění stavby
 4. Technický dozor
 5. Provádění Správce stavby nebo Technického dozoru